H6 - Goniometrische functies

iDevice-pictogram Wat je moet kennen en kunnen na dit hoofdstuk
 • Kennen:
  • Definities geven:
   • Periodieke functie
  • Eigenschappen:
   • Verband tussen graden en radialen
   • Som- en verschilformules
   • Formules voor dubbele hoek
   • Formules van Simpson
 • Kunnen:
  • Graden omrekenen naar radialen en omgekeerd (met GRM)
  • De grafieken van $\sin{x}$, $\cos{x}$ en $\tan{x}$ tekenen.
  • Domein, bereik, periodiciteit, stijgen/dalen, extrema van de functies $\sin{x}$, $\cos{x}$ en $\tan{x}$ beschrijven
  • De grafiek van een algemene sinusfunctie schetsen en de invloed van de parameters beschrijven.
  • Uit de grafiek van een algemene sinusfunctie het voorschrift afleiden
  • Som- en verschilformules bewijzen
  • Formules voor dubbele hoek bewijzen
  • Simpsonformules bewijzen
  • Goniometrische vergelijkingen oplossen
  • Goniometrische uitdrukkingen vereenvoudigen
  • goniometrische gelijkheden bewijzen
  • Vraagstukken waarbij een algemene sinusfunctie kan opgesteld worden oplossen en de fase, amplitude en periode kunnen benoemen.